Client first.
Správa korporátních záležitostí
   

Správa korporátních záležitostí (v zásadě se jedná o corporate compliance program) v sobě zahrnuje přenesení odpovědnosti za soulad statutárních záležitostí společnosti na naši kancelář a jsou v ní obsaženy tyto služby:

  • vyřizování veškerých zápisů do obchodního rejstříku s výjimkou přeměn (tj. fúze, změny právní formy, rozdělení atd.)
  • příprava veškeré dokumentace pro zápis do obchodního rejstříku s výjimkou podkladů pro přeměny a s výjimkou smluv, kterými se převádí účast na společnosti
  • dohled nad plněním povinností spojených se zakládáním listin do sbírky listin obchodního rejstříku a informování klienta
  • zajištění souladu společenskoprávní dokumentace s právním řádem
  • monitoring právních předpisů ve vztahu k plnění statutárních záležitostí společnosti, tj. z hlediska práva společností, práva živnostenského příp. dalších oborů ve vztahu k předmětu podnikání společnosti.

Balíček v sobě nezahrnuje hotové výdaje – např. soudní a správní poplatky, náklady na notáře, překlady atd.