Client first.

Zvýšení základní sazby minimální mzdy

23.12.2014

Vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

S účinností od 1. ledna 2015 se tak zvyšuje základní sazba minimální mzdy, která pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin bude činit 9.200,- Kč za měsíc nebo 55,- Kč za hodinu.

Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění se však nemění, tj. i nadále bude činit 8.000,- Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu