Client first.

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

08.09.2015

Parlament České republiky přistoupil k definitivnímu zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Zákon byl přijat již v roce 2006, ale dosud nenabyl účinnosti. Tímto zákonem mělo být zavedeno zákonné úrazové pojištění zaměstnanců pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Dosavadní systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnavatelem tak měl být opuštěn a nahrazen novým systémem, podle kterého by odškodnění bylo vypláceno dávkami úrazového pojištění.

Zákon bude zrušen s účinností k 1.10.2015. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se tak nadále bude řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.