Client first.

Změny v zákoníku práce od 1.8.2013

25.06.2013

Dne 1.8.2013 nabude účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 155/2013 Sb.), která se týká zaměstnávání v pracovním poměru na dobu určitou a délky nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.

Novela umožňuje sjednávat pracovní poměr na dobu určitou nad rámec pravidel obsažených v § 39 odst. 2 zákoníku práce. Podmínkou je existence vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby navrhl zaměstnanci založení pracovního poměru na dobu určitou. Tento jiný postup zaměstnavatele musí být těmto důvodům přiměřený a musí být upraven písemnou dohodou s odborovou organizací nebo vnitřním předpisem, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí.Novelou se zkracuje minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami z 12 na 11 hodin. Zaměstnavatel tak bude nově povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny činila alespoň 11 hodin. V případě zaměstnance mladšího 18 let zůstává délka 12 hodin nepřetržitého odpočinku zachována.