Client first.

Změna zákona o daních z příjmů

27.01.2021

Od 1. 1. 2021 jsou účinné změny zákona o daních z příjmů.

Jedna z důležitých změn v tomto tzv. daňovém balíčku je zavedení paušální daně. OSVČ se mohou přihlásit, za podmínek stanovených tímto zákonem, do režimu paušální daně, který pro ně znamená při příjmech do 1 mil Kč platit konstantní paušální částku ve výši 5469 Kč/měsíc (platí pro rok 2021). Tato suma je tvořena daní z příjmu ve výši 100 Kč/měsíc, sociálním pojištěním ve výši 2976 Kč/měsíc a zdravotním pojištěním ve výši 2393 Kč/měsíc. Paušální režim platí pouze pro fyzické podnikající osoby, nikoli pro společníky osobních obchodních společností.

Druhá velice důležitá změna je ve prospěch zaměstnanců, tj. zrušení tzv. superhrubé mzdy. Do 31. 12. 2020 se daň z příjmu vypočítávala z tzv. superhrubé mzdy, což je příjem ze závislé činnosti (hrubé mzdy) zvýšená o částku odpovídající pojistnému zaměstnavatele na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění. Daň z příjmu se bude nově vypočítávat standardní sazbou daně přímo z hrubé mzdy, tudíž samotná daň bude nižší, tzn. čistá mzda se zvýší o cca 7 %.