Client first.

Změna výše minimální mzdy

01.09.2015

Vláda České republiky přijala novelu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

S účinností od 1. ledna 2016 se tak zvyšuje základní sazba minimální mzdy, která pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin bude činit 9.900,- Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu.

Současně dojde ke zvýšení sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění, kdy nově bude činit 9.300,- Kč za měsíc nebo 55,10 Kč za hodinu.

V návaznosti na tuto změnu dochází také ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, na základě kterých jsou jednotlivé skupiny prací odstupňovány a oceněny podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.