Client first.

Změna ve způsobu zasílání předepsaných tiskopisů České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ)

15.04.2013

Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zavedla od 1.3.2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení povinnost činit veškerá podání, pro která je předepsán tiskopis, elektronicky.

Z těchto předepsaných tiskopisů byla ČSSZ určena skupina tiskopisů, které je nadále možné zasílat pouze prostřednictvím služby e – Podání, a to buď s uznávaným elektronickým podpisem, nebo do určené datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk). Seznam těchto vybraných předepsaných tiskopisů a požadovaný formát datové zprávy je k dispozici na www.cssz.cz. K podání, které od 1.3.2013 nebude doručeno tímto předepsaným způsobem, nebude ČSSZ přihlížet. ČSSZ je povinna upozornit toho, kdo učinil podání, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že ČSSZ očekává komplikace s tímto způsobem doručování, rozhodla se odložit zavedení povinné elektronické komunikace. Předepsané tiskopisy je tak možné zasílat ještě po celý rok 2013 písemně.