Client first.

Změna parametrů pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 7. 2020

27.07.2020

S účinností od 1. 7. 2020 došlo ke změně nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, které tuto změnu připravilo, argumentuje tím, že dlužníkům nezbývá dostatek financí na zajištění výživy a bydlení rodiny, a docházelo tak k jejich vytlačování na hranici chudoby. Dlužníci pak na tento problém reagují vstupem do šedé ekonomiky, kde vydělávají nepostižitelné příjmy. To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka. 

Došlo ke změně parametrů výpočtového vzorce pro srážky ze mzdy a navýšení částky, která dlužníkům zůstává, tj. která nesmí být zabavena. Nově vypočtená nezabavitelná částka za měsíc červenec se uplatní poprvé za výplatní období v srpnu 2020. 

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (justice.cz) je také k dispozici kalkulátor a metodika výpočtu splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře.