Client first.

Změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

20.10.2015

Vláda na svém zasedání dne 5. října 2015 rozhodla o tom, že by mělo být novelizováno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zcela zásadní uvažovanou změnou je, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí má být nově nabyvatel vlastnického práva, tj. kupující. Podle stávající právní úpravy přitom platí, že poplatníkem daně je prodávající; strany se však mohou dohodnout, že poplatníkem je kupující. Taková dohoda o změně osoby poplatníka už po novele nebude možná.

 V souvislosti s tím, že poplatníkem daně má být kupující, má být rovněž zrušeno zákonné ručení kupujícího za zaplacení daně. Prodávající za zaplacení daně ručit nebude.

 Novela zákonného opatření ještě nebyla schválena Parlamentem. Vláda navrhuje, aby novela nabyla účinnosti k 1. dubnu 2016.