Client first.

Zesílení ochrany práv duševního vlastnictví

20.01.2015

Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Tímto zákonem dochází k posílení ochrany právům duševního vlastnictví, tj. ochranné známce, patentům, autorskému právu, užitnému vzoru apod.

Orgány celní správy mají více možnosti jak zasáhnout v případě, že podnikatel nakládá se zbožím, které porušuje práva duševního vlastnictví. Podnikatelé si tak budou muset dávat více pozor na to, jaké zboží k nim přichází, je u nich skladováno atd.

Dle tohoto zákona je sankcionována například i taková situace, kdy by si podnikatel koupil zboží, které by mu bylo dovezeno na europaletách, které by nesplňovaly všechny náležitosti, které jsou s ochrannými známkami EUR nebo EPAL spojovány a podnikatel by si koupené zboží i na těchto paletách uskladnil. Podnikateli by dle tohoto zákona mohla být za uskladnění palet porušující ochrannou známku uložena pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.

Orgány Celní správy budou nově oprávněny přijmout opatření i  vůči zboží, které  bylo vyrobeno na území České republiky nebo na území jiného členského státu. Předchozí právní úprava byla totiž zaměřena pouze na dovoz zboží z třetích států do Evropské unie, případně na zjištění podezřelého zboží (zboží porušujícího práva duševního vlastnictví) v rámci jednání podnikatele vůči spotřebiteli