Client first.

Zdanění nemovitých věcí

05.01.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), která přináší změny v oblasti zdanění nemovitých věcí a osvobození od daně.

V zákoně o DPH je tak nově upraveno například osvobození při převodu pozemku, kdy je od daně osvobozen převod pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem.

Nová je rovněž definice stavebního pozemku pro účely zákona o DPH, která oproti minulosti rozšiřuje okruh pozemků, které budou považovány za stavební a které tak jsou zdaněny DPH.

Zákon o DPH dává dále plátci DPH možnost rozhodnout se, jestli prodávaný pozemek, který by byl osvobozen od daně, zdaní DPH. Tato možnost platí také pro vybrané nemovité věci.