Client first.

Zápis způsobu podepisování do obchodního rejstříku

28.07.2015

Řada společností s ručením omezeným má ve svých zakladatelských listinách nebo společenských smlouvách upraven i způsob podepisování jednatelů za společnost, který může znít např. následovně: „Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí společně dva jednatelé svůj podpis.“   

Vrchní soud v Olomouci se jako soud odvolací ve svém usnesení ze dne ze dne 9. 9. 2014, sp. zn.
8 Cmo 252/2014, zabývá otázkou, zda je způsob podepisování za společnost skutečností, která se zapisuje do obchodního rejstříku.

Vrchní soud v Olomouci dospěl k závěru, že ač není způsob podepisování za společnost samostatně zapisovanou skutečností, a tedy nemůže být zapsán samostatně, může být zapsán jako součást způsobu jednání statutárního orgánu. Podoba zápisu tak může být například následující: „Společnost zastupují společně dva jednatelé. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí společně dva jednatelé svůj podpis.“