Client first.

Zákon o realitním zprostředkování nabyl účinnosti

09.03.2020

Dne 17.02.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 39/2020 Sb. ze dne 19. prosince 2019 o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Jedná se o zcela nový právní předpis, který reguluje podmínky podnikání realitních zprostředkovatelů. Dosavadní právní úprava, vzhledem k absenci požadavků na odbornou způsobilost realitních zprostředkovatelů, absenci povinného pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele a chybějící specifické úpravě zprostředkovatelské smlouvy přímo pro účely realitního zprostředkování, nezaručovala dostatečnou ochranu klientů. Předmětem regulace jsou nově mimo jiné i podmínky poskytování úschov peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.