Client first.

Veřejné zakázky od 1.1.2014

11.03.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, došlo v této oblasti od 1. ledna k řadě změn.

Významnou změnou je zvýšení finančních limitů u podlimitních veřejných zakázek, a to z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a na služby a z 3.000.000,- Kč na 6.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce. Veřejné zakázky malého rozsahu, tedy veřejné zakázky, jejichž hodnota nepřesáhne výše uvedené limity, není zadavatel povinen zadávat podle zákona o veřejných zakázkách.

Další změnou je například zavedení nového mechanismu – pokračování v opakovaném zadávacím řízení v případě, že byla doručena nebo zbyla pouze jedna nabídka, změna institutu předběžného oznámení veřejného zadavatele aj.