Client first.

Ústavní soud zrušil tzv. druhou restituční tečku

07.08.2018

Ústavní soud rozhodl svým nálezem ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 o zrušení novely zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), která měla s účinností od 01.07.2018 ukončit možnost restitucí zemědělské půdy odňaté v době minulého režimu naturální formou, tj. přidělením pozemku. V důsledku toho měla nadále existovat již jen možnost finanční kompenzace za odňatý zemědělský majetek. Novela dále předpokládala, že po uplynutí lhůty 10 let již nebude možné podat ani žádost o tuto peněžitou náhradu. Tím mělo dojít v roce 2028 k uzavření restitucí zemědělského majetku (tzv. restituční tečka).

Již v minulosti přitom byl vydán obdobný zákon (tzv. první restituční tečka), který byl Ústavním soudem zrušen v roce 2005. Ústavní soud nyní s obdobným odůvodněním zrušil i pokus o tzv. druhou restituční tečku, když mj. poznamenal, že v novém zákoně zákonodárce příliš nezohlednil závěry dřívějšího nálezu o první restituční tečce. Zejména si zákonodárce podle soudu nepočíná dostatečně šetrně a způsobil by neodůvodněnou nerovnost v právním postavení jednotlivých restituentů.

Právní úprava restitucí zemědělského majetku tedy trvá beze změny dál, přičemž nadále bude existovat zákonná možnost žádat o restituce i vydávat restituentům pozemky (ať už původní, nebo tzv. náhradní). Ústavní soud nicméně nevyloučil možnost restituční tečky jako takové a připustil, že v jiné formě by mohla být ústavně konformní.