Client first.

Ústavní soud ČR zrušil nadstandardy, nemocnice je již nesmějí poskytovat

13.08.2013

Dne 2.7.2013 Ústavní soud rozhodl, že se ruší rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní, a to dnem zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo dne 5.8.2013. Od tohoto dne tzv. nadstandardy ve zdravotnictví končí. Pacienti si tak v nemocnicích nebudou moci doplatit rozdíl mezi tím, co je hrazeno zdravotní pojišťovnou, tj. standardem, a cenou nadstandardu. Tím samozřejmě není dotčena možnost si uhradit nadstandardní péči v plné výši, ovšem jen v zařízeních, která nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Ústavnímu soudu v zásadě nevadilo rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní, pouze se mu nelíbilo, že nadstandardy byly vymezeny vyhláškou, a nikoli zákonem. Nelze tak vyloučit, že se stávající nadstandardy opět do nemocnic vrátí, ovšem pouze za předpokladu, že zde bude politická vůle přijmout odpovídající zákonnou úpravu.