Client first.

Účinnost nového občanského zákoníku

26.11.2013

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Často však z řad veřejnosti i odborníků zazníval požadavek na odložení účinnosti tohoto předpisu.

Příkladem může být i konstatování České advokátní komory, která na svém Sněmu dne 11.10.2013 na přání některých advokátů naléhavě žádala státní orgány alespoň o odložení účinnosti občanského zákoníku a jeho podstatné přepracování, má-li vůbec takto zpracovaný zákon nabýt účinnosti. Dne 22.11.2013 se však vyslovila vláda ČR tak, že již účinnost nového občanského zákoníku neodloží.Mluvčí vlády Jana Jabůrková uvedla, že „schvalování a implementace občanského zákoníku jsou již za bodem zvratu. Pokud by došlo k odložení platnosti občanského zákoníku, škody by byly mnohem větší.“