Client first.

Srážky ze mzdy po rekodifikaci

12.11.2013

Nový občanský zákoník přináší změny v oblasti dohod o srážkách ze mzdy. Srážky lze provádět pouze ve výši nepřesahující polovinu mzdy, náhrady mzdy nebo odměny ze smlouvy o výkonu závislé činnosti. 

I nadále bude moci zaměstnanec uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy k uspokojení závazku třetí osoby (tj. osoby odlišné od zaměstnavatele). Tato dohoda však bude vždy vyžadovat souhlas zaměstnavatele, a to nově i v případě, kdy předmětem smlouvy bude placení výživného.

Práva, která vzniknou z dohod o srážkách ze mzdy před koncem tohoto roku, se až do svého zániku budou posuzovat podle dosavadní právní úpravy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.