Client first.

Spoluzavinění škody poškozeným – spolujezdcem v autě

03.06.2014

Předpokladem odpovědnosti za škodu je vznik škody, porušení povinnosti a příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinnosti; v některých případech musí být rovněž tyto předpoklady pokryty zaviněním odpovědné osoby (škůdce). Byla-li škoda způsobena také jednáním poškozeného, je v tomto rozsahu vyloučena odpovědnost škůdce. To má praktické dopady mj. v případech vzniku škody při dopravních nehodách.

 Nejvyšší soud se při své rozhodovací činnosti (25 Cdo 4199/2013) dospěl k závěru, že míra spoluzavinění si škody poškozeným spolujezdcem může dosáhnout až jedné poloviny, jestliže spolujezdec vědomě podstoupí jízdu s řidičem, o němž ví, že je pod vlivem alkoholu. Rozhodující příčinou vzniku škody ovšem stále zůstává nezodpovědné počínání řidiče vozidla. Z tohoto důvodu nepůjde o nadpoloviční rozsah ani v případě, kdy spolupřispění poškozeného bude značné, například pokud kromě zásadního podcenění situace, s ohledem na vědomost o ovlivnění schopností řidiče alkoholem či jinými návykovými látkami, k tomu přistoupí další okolnosti, jako například jeho vědomost, že řidič vozidla nemá řidičské oprávnění nebo že hrozí nezvládnutí řízení za špatných povětrnostních podmínek.