Client first.

Smluvní pokuta v rezervačních smlouvách

29.10.2013

Nejvyšší soud se opakovaně (rozsudkem č.j. 33 Cdo 3448/2012, ze dne 24.7.2013) vyjádřil k platnosti smluvní pokuty v rezervační smlouvě, která je často sjednávána při koupi nemovitosti.

Pro posouzení platnosti ujednání o smluvní pokutě v rezervační smlouvě je rozhodující, mezi kterými osobami je tato smlouva uzavřena a jaký závazek zajišťuje. Je-li rezervační smlouva uzavřena mezi zprostředkovatelem (realitní kanceláří) a budoucím kupujícím, zavazuje pouze tyto strany smlouvy. Pokud zprostředkovatel nejedná jako zástupce budoucího prodávajícího, nelze ve smlouvě platně sjednat smluvní pokutu, která má zajišťovat závazek budoucího kupujícího uzavřít do určité doby kupní smlouvu s budoucím prodávajícím.