Client first.

Smluvní pokuta

07.11.2012

Podstatnou náležitostí ujednání o smluvní pokutě je nejen výše, příp. způsob jejího určení, ale také určení smluvní povinnosti, jejímž porušením vznikne právo na smluvní pokutu.

Nejvyšší soud ČR již v minulosti opakovaně stanovil, že podstatnou náležitostí ujednání o smluvní pokutě je zcela přesné a určité označení smluvní povinnosti, jejíž nesplnění vede ke vzniku práva na smluvní pokutu (viz např. judikát 23 Cdo 4281/2011). Oproti tomu však v judikátu 32 Cdo 493/2011 dospěl Nejvyšší soud ČR v podobném případu k opačnému závěru, tj. stačí, pokud je smluvní pokuta za porušení smluvních povinností sjednána bez určení porušení konkrétní smluvní povinnosti. Do doby sjednocení judikatury proto z hlediska právní jistoty doporučujeme, aby součástí ujednání o smluvní pokutě bylo i jasné určení smluvní povinnosti, jejímž porušením vznikne právo na smluvní pokutu.