Client first.

Shareholder Agreements

15.01.2019

Asociace Warwick Legal Network vydala publikaci "Shareholder Agreements".  Jedná se o srovnávací příručku, která obsahuje náhled do právní úpravy společenské smlouvy v 17 různých státech. Kniha je výsledkem týmové práce členských advokátních kanceláří Warwick Legal Network, z nichž za Českou republiku přispěla naše kancelář.   

Kapitoly knihy jsou rozděleny podle států, ve kterých panují různé jurisdikce, přičemž tyto kapitoly jsou dále rozděleny do tří podkapitol. První z nich pojednává o stručném úvodu do jurisdikce daného státu, druhá o společenské smlouvě jako takové, její platnosti a možném zániku a poslední podkapitola se zaobírá případem nesplnění povinností společníka, které mu společenská smlouva ukládá.

Publikace je v anglickém jazyce a na vyžádání ji našim klientům poskytneme v podobě e-book.