Client first.

Rozšíření působnosti finančního arbitra

24.09.2013

Finanční arbitr je mimosoudní orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi. V rámci novely zákona č. 292/2002 Sb., o finančním arbitrovi, která nabude účinnosti 1. listopadu 2013, dojde k rozšíření působnosti finančního arbitra.

Nově se tak bude možné obracet na finančního arbitra namísto soudu i při řešení sporů souvisejících se směnárenskými obchody či sporů ze životního pojištění, tzn. sporů vzniklých při jeho nabízení, poskytování nebo zprostředkování.