Client first.

Rozhodnutí Ústavního soudu o EET

02.01.2018

Ústavní soud rozhodl dne 12.12.2017 nálezem sp. zn. Pl. ÚS 26/16 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Zákon nebyl zrušen, nicméně Ústavní soud přistoupil ke zrušení některých jeho dílčích ustanovení. Nález lze shrnout tak, že se nic nezmění pro ty skupiny podnikatelů, pro něž již EET začala platit. Podnikatelé, pro které měla teprve nastat, ji ovšem prozatím nebudou muset zavádět.

V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu tedy zatím nedojde k zavedení posledních dvou etap EET týkajících se výroby, provozování řemesel a poskytování služeb (plánovaných od 1. 3. a 1. 6. 2018). Soud nicméně obě poslední etapy zrušil spíše z důvodů formálních, nikoliv pro jejich věcnou protiústavnost, a ponechává zákonodárci prostor pro přijetí nové úpravy v pozměněné verzi. Nelze tedy vyloučit, že obě zbývající etapy v budoucnu ještě nastanou, nicméně později, než bylo plánováno, a s propracovanějším systémem výjimek a zjednodušení zakotvených přímo v zákoně, jak to požaduje Ústavní soud.

Nález tedy zasáhl zejména do „náběhů“ jednotlivých etap EET. Vedle toho provedl i několik spíše kosmetických změn (zrušení evidence specifického druhu bezhotovostních plateb, které měly být evidovány, či zrušení povinnosti uvádět na dokladu DIČ) a zrušil ustanovení zmocňujících vládu ke změnám v rozsahu EET.