Client first.

Rovnost účastníků řízení při rozhodování o paušální náhradě hotových výdajů soudního řízení

16.12.2014

Podle stávající právní úpravy platí, že je-li účastník řízení zastoupen advokátem, má právo na náhradu hotových výdajů (např. poštovného) v paušální výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby. Není-li účastník řízení zastoupen advokátem, musí výši hotových výdajů prokazovat.

Ústavní soud se ve svém rozhodnutí ze dne 14.10.2014, sp. zn. Pl. ÚS 39/13, zabýval otázkou, zda taková nerovnost mezi účastníky řízení není protiústavní. Ústavní soud dospěl k závěru, že stávající právní úprava je v rozporu s ústavní zásadou rovnosti účastníků a příslušnou právní úpravu vyložil tak, že v situacích, kdy by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána paušální náhrada výdajů, by náhrada výdajů v paušální výši měla být přiznána i účastníkovi, který advokátem zastoupen není.