Client first.

Přerušení řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí v důsledku včasného podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti

17.03.2015

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR by měly katastrální úřady přerušit řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí v případě, že byl včas podán mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu, jehož předmětem bylo určení neplatnosti právního úkonu, podle kterého byl navržen vklad práva do katastru nemovitostí.

Přerušení by přitom mělo trvat až do doby, kdy bude rozhodnuto o tomto mimořádném opravném prostředku. V případě, že by bylo mimořádnému opravnému prostředku vyhověno, potom by řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí mělo být přerušeno až do právní moci nového rozhodnutí ve věci určení neplatnosti právního úkonu (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3945/2011).

Na tento rozsudek navázal v nedávné době Nejvyšší soud ČR dalším rozsudkem (sp. zn. 21 Cdo 3399/2013), ve kterém výše uvedené rozšířil, a to tak, že řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí má být přerušeno také do doby, než bude rozhodnuto o ústavní stížnosti, která byla podána proti rozhodnutí soudu ve věci určení neplatnosti právního jednání, podle kterého byl navržen vklad práva do katastru nemovitostí nebo proti rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku v této věci.