Client first.

Přednost na kruhovém objezdu

29.03.2016

V reakci na aktuální mediální ohlas informujeme i my o novém pravidlu pro přednost na kruhovém objezdu, které platí od 1. ledna letošního roku.

Doposud platilo na všech kruhových objezdech v ČR bez výjimky pravidlo, podle kterého měla vždy přednost v jízdě vozidla nacházející se na kruhovém objezdu před vozidly, která na kruhový objezd teprve přijíždí. V praxi bylo toto pravidlo zajištěno tak, že každý kruhový objezd musel být označen značkou „Kruhový objezd“ a současně značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. je však nově možné, aby kruhový objezd byl označen pouze značkou „Kruhový objezd“ bez značek upravujících přednost. V takovém případě platí na kruhovém objezdu pravidla jako na běžné křižovatce, čili pravidlo pravé ruky. Podle něho budou mít přednost vozidla přijíždějící na kruhový objezd před vozidly, která se na kruhovém objezdu nacházejí.