Client first.

Přednáška International Construction Contracts na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě

29.10.2013

Díky Raffaelu Torinovi z Bussoletti Nuzzo & Associati Avvocati, naší partnerské advokátní kanceláři v rámci Warwick Legal Network, měl Oldřich Baroch příležitost přednášet o mezinárodních smlouvách o dílo „International Construction Contracts“ pro postgraduální studenty programu Master „Business and Company Law: European and Comparative Perspectives“ dne 25.10.2013 na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě.

Přednáška trvala 6 hodin a pokrývala celou řadu témat – od existence mezinárodních smluv o dílo přes doporučení a vzory mezinárodních smluv vypracované mezinárodními organizacemi, vládními i nevládními, druhy smluv o dílo a strukturu projektové výstavby po vybrané otázky ze smluv o dílo jako např. rozsah a kvalita díla, cena, pokuty, náhrada škody a řešení sporů. Přednáška poskytla studentům základní přehled ke smlouvám o dílo v mezinárodní praxi a může sloužit jako východisko pro další studium tohoto zajímavého oboru práva.