Client first.

Předkupní právo spoluvlastníků

30.01.2018

Od 1. ledna 2018 došlo ke znovuzavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci k podílům ostatních spoluvlastníků. Movitých věcí se předkupní právo netýká. Toto zákonné předkupní právo znal starý občanský zákoník, ale přijetím nového občanského zákoníku bylo zrušeno. Nyní se novelizací nového občanského zákoníku opět zavádí.

Při převádění podílu na nemovité věci je tedy nyní potřeba nejprve nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům, a to za stejných podmínek, za jakých ho má koupit třetí osoba. Předkupní právo se však neuplatní při převodu podílu osobě blízké.

Každý spoluvlastník se může předkupního práva k podílům ostatních vzdát (mohou se na tom např. všichni předem dohodnout). Tohoto předkupního práva se lze vzdát i s účinky pro právní nástupce, ovšem podmínkou takovéhoto trvalého účinku je zápis vzdání se do katastru nemovitostí. Zápis má formu poznámky (nikoliv vkladu).