Client first.

Pracovní právo v praxi - školení pro vyšší a střední management

18.10.2013

Počátkem října jsme na pracovišti výrobního závodu našeho klienta pořádali školení z oblasti pracovního práva. Školení se v prvním kole konalo pro vyšší management a další termín byl vyhrazen pro střední management tak, aby bylo možné náplň školení zacílit na osobité potřeby každé z těchto kategorií vedoucích zaměstnanců.

Školení pořádané přímo u klienta dává prostor k diskusi nad specifickými problémy jeho jednotlivých pracovišť, klient má možnost klást průběžně své dotazy a zároveň se toto osvědčilo jako skvělá příležitost, při které mohou být odhaleny některé mezery v interních procesech klienta nebo v používané pracovněprávní dokumentaci.

Klient při organizaci školení vždy dostává možnost, aby se sám podílel na jeho obsahu a navrhl témata, která ho z dané oblasti nejvíce zajímají a na které má být v průběhu školení kladen důraz.