Client first.

Povinnost platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla

10.06.2014

Dne 31.03.2014 vydal Ústavní soud ČR velice zajímavé rozhodnutí týkající se povinnosti platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla (nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 2221/13).

Předmětem řízení byl spor mezi Českou kanceláří pojistitelů a majitelem vozidla o úhradu příspěvku dle ust. § 24 c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění.  Tento příspěvek musí být zaplacen, jestliže je vozidlo provozováno bez platného pojištění.

Česká kancelář pojistitelů se domáhala žalobou po vlastníku vozidla zaplacení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti. Majitel vozidla oproti tomu namítal, že vozidlo v předmětné době nemělo platnou technickou prohlídku a technický stav vozidla neumožnoval jeho provozování, což ale Česká kancelář pojistitelů neshledala jako dostačující argument pro to, aby se na majitele vozidla nevztahoval režim zákona o pojištění odpovědnosti.

Ústavní soud ČR dospěl k závěru, že nebylo-li vozidlo provozováno, nemohlo být provozováno bez pojištění odpovědnosti v rozporu se zákonem o pojištění odpovědnosti, a vlastník vozidla tudíž nemůže být povinen uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek dle ust. § 24 c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti.