Client first.

Povinná zdravotní prohlídka řidičů od 65 let

11.06.2013

Od 1.7.2013 se stane účinnou novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, která přináší změnu týkající se povinné zdravotní prohlídky u neprofesionálních řidičů.

Doposud měli řidiči povinnost podrobit se prohlídce již v 60 letech. Nově se tato věková hranice zvyšuje pro první lékařskou prohlídku na 65 let. Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku; po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Novela dále upravuje změnu úhrady povinného dopravně psychologického vyšetření profesionálních řidičů či změnu týkající se provozování příležitostné osobní silniční dopravy.