Client first.

Paušální náhrada hotových výdajů

06.10.2015

Ve Sbírce zákonů byla nově publikována vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů v civilním a exekučním řízení. Vyhláška nabyla účinnosti dne 06.10.2015.

Dosud platilo, že právo na náhradu hotových výdajů v paušální výši měl pouze ten účastník řízení, který byl zastoupen advokátem. Pokud účastník řízení advokátem zastoupen nebyl, musel výši hotových výdajů prokazovat. Ústavní soud tuto nerovnost mezi účastníky řízení shledal protiústavní.

Ministerstvo spravedlnosti proto přistoupilo k vydání výše uvedené vyhlášky, na základě které je náhrada hotových výdajů v paušální výši nově přiznávána i účastníkovi řízení, který není zastoupen advokátem. Výše paušální náhrady činí dle náročnosti sporu částku 100 nebo 300 Kč za jeden úkon právní služby (např. za výzvu k plnění, podání žaloby, účast na jednání atd.). Účastník řízení, který je zastoupen advokátem, má nadále právo na paušální náhradu ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby, a to bez ohledu na složitost sporu.