Client first.

Opakované odložení povinné elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

17.09.2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opakovaně odložila povinnost elektronické komunikace pro OSVČ, a to o další rok. OSVČ budou moci i v roce 2014 podávat níže uvedené formuláře dále v klasické papírové podobě.

Jedná se o roční výjimku z elektronické komunikace, která se týká těchto formulářů: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění. Podrobné informace jsou k dispozici na www.cssz.cz.