Client first.

On-line sepisování notářských zápisů a založení s.r.o. na dálku

24.05.2022

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti velká novela notářského řádu, která si v průběhu letošního roku postupně nachází své místo při využití v praxi. Zásadní změny, které přináší, spočívají v elektronizaci činnosti notáře, resp. mnohých z jeho činností. Jednou z nich je sepisování notářských zápisů v elektronické podobě. 

Notářský zápis na dálku je typ notářského zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se museli spolu fyzicky potkat na jednom místě. Založení společnosti s ručením omezeným „on-line“ je právě jedním z takových úkonů, pro který byla možnost sepsání notářského zápisu na dálku zamýšlena. Všechny kroky a postupy jsou zde převedeny do světa elektronického, a tudíž je lze uskutečnit například z pohodlí domova.  

Tento elektronický úkon notáře, resp. sepsaná listina, musí obsahovat uznávané elektronické podpisy zúčastněných stran, kvalifikovaný podpis notáře a jiné náležitosti, které jsou potřeba u běžné listiny sepsané notářem. Totožnost účastníků se prokazuje prostřednictvím videokonference, tudíž jejich fyzická přítomnost u notáře již není třeba. Nicméně účastníci musí prokazovat svoji totožnost v rámci videokonference v souladu se zákonem o elektronické identifikaci, tedy prostřednictvím kvalifikovaného systému. V této souvislosti je notářům umožněno užívat údaj o digitální podobě osoby z informačních systémů.