Client first.
Oldřich Baroch

Mgr. Oldřich Baroch, LL.M.
Partner

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1996) a získal titul Master of Laws (LL.M.) na University of Florida, USA (1999).

Svou právní praxi zahájil v německé advokátní kanceláři, odkud přešel do podnikové sféry, kde působil jako vedoucí právního oddělení průmyslového podniku. Po krátkém intermezzu jako poradce pro oblast justice a veřejné správy při Delegaci Evropské komise pro přístupová jednání České republiky do EU se vrátil do advokacie. Ve své praxi se zabývá zejména zahraničními investicemi v České republice, právem obchodních společností, M&A a mezinárodním obchodem.

Hovoří anglicky, německy a francouzsky.
  Mgr. Oldřich Baroch, LL.M.
  e-mail baroch@baroch-sobota.cz    
  kolegové: Michal Sobota Andrea Krásná Martina Grincová Markéta Srbová   zpět na přehled