Client first.

Odstupné u pracovních poměrů na dobu určitou a neurčitou

13.08.2019

Otázka, jestli diskriminaci představuje vyšší odstupné pro zaměstnance s pracovním poměrem na dobu neurčitou než pro zaměstnance pracující na dobu určitou, byla španělským Nejvyšším soudem předložena k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropské unie.

V této otázce Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že vyplácení vyššího odstupného zaměstnanci, který je zaměstnán na dobu neurčitou, nepředstavuje diskriminaci vůči zaměstnancům zaměstnaným na dobu určitou, kterým je vyplaceno odstupné nižší. Odůvodnil to zejména tím, že zaměstnanec zaměstnaným na dobu neurčitou neočekává ukončení pracovního poměru, přičemž naopak zaměstnanci zaměstnaní na dobu určitou, jsou s délkou pracovního poměru předem obeznámeni.