Client first.

Oddlužení a postižení mzdy obou manželů

04.06.2013

Insolvenční zákon umožňuje zejména fyzickým osobám řešit svůj úpadek oddlužením. V případě manželů je často velmi praktické, aby návrh na oddlužení podali oba manželé, neboť jejich majetek se nachází z převážné většiny ve společném jmění manželů.

Závazky jednoho z manželů tak zpravidla představují i závazky druhého manžela a cílem oddlužení fakticky bývá oddlužení obou manželů, respektive jejich společného majetku. Podá-li však návrh pouze jeden z manželů, musí tento návrh podepsat i druhý manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí. Manžel tak souhlasí s tím, že oddlužením může být dotčen majetek ve společném jmění manželů. Jelikož součástí společného jmění manželů je i vyplacená mzda manželů, může být rovněž při soudem schváleném oddlužení jednoho manžela postižena mzda druhého manžela. Pracují-li oba manželé u jednoho zaměstnavatele, má zpravidla dle rozhodnutí soudu zaměstnavatel povinnost provádět srážky z mezd obou manželů.