Client first.

Obsah rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

14.04.2015

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď. Mezi tyto důvody náleží i výpověď daná zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

V této souvislosti tak vzniká otázka, jakým způsobem má být v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně určen okruh nadbytečných zaměstnanců, tj. zda má jít o určení ve vztahu k zaměstnancem vykonávanému, resp. sjednanému druhu práce, nebo může být toto určení provedeno též jiným způsobem?

K této otázce se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud (sp. zn. 21 Cdo 610/2013), když zastal názor, že okruh nadbytečných zaměstnanců nemusí být v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně vyjádřen pouze druhem práce, který byl sjednán nebo vykonáván jednotlivými zaměstnanci. Je možné ho určit též jakýmkoliv jiným způsobem, z kterého bude s určitostí patrno, která pracovní místa (jaký jejich počet) jsou dle názoru zaměstnavatele nadále nepotřebná. Může tak být určeno například uvedením profesní skupiny nebo organizačního útvaru, který se zrušuje.