Client first.

Nový zákon o obětech trestných činů

16.09.2013

Naše  kancelář zveřejnila v měsíčním periodiku Právo a rodina č. 8/2013 článek Evy Benešové, který pojednává o novém zákoně o obětech trestných činů s účinností od 1.8.2013. Zákon výrazným způsobem rozšiřuje a posiluje práva obětí trestných činů, zvyšuje finanční pomoc a zakotvuje některé nové právní instituty.  Celý text je k dispozici zde.