Client first.

Novela Insolvenčního zákona

02.07.2019

Dne 01.06.2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), která se zejména dotýká změny podmínek oddlužení fyzických osob.

Dle §412a InsZ je oddlužení nyní splněno když:

a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,

b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,

c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Oproti předchozí úpravě tedy dochází ke změkčení podmínek dostat dlužníky z dluhové pasti, jelikož dle §412a písm. c) InsZ dlužník již v odůvodněných případech nemusí plnit ani minimální 30% hranici pohledávek, kterou byl povinen po dobu 5ti let od schválení oddlužení, splácet. Bude však na insolvenčním soudu, aby zhodnotil, jestli dlužník ke splacení svých pohledávek vynaložil veškeré úsilí, které by bylo možno po něm požadovat.