Client first.

Novela insolvenčního zákona

24.01.2017

Dne 19.01.2017 schválil Senát vládní návrh novely insolvenčního zákona. K přijetí novely je tak zapotřebí již jen podpisu prezidenta.

Jedním z cílů novely je posílení ochrany před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, novela tak přináší kromě jiného následující:

-       povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li insolvenční návrh podán věřitelem;

-       předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem - má-li insolvenční soud důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu, rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním spise se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují;

-       v případě odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost může být uložena navrhovateli pokuta až do výše 500.000,- Kč místo současných 50.000,- Kč;

-       navrhovatel, jehož insolvenční návrh soud pro zjevnou bezdůvodnost pravomocně odmítnul, bude moci podat nový insolvenční návrh proti stejnému dlužníkovi nejdříve za půl roku.

Kromě výše uvedeného se ale novela dotkne například i úpravy oddlužení, když návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh budou muset být sepsány a za dlužníka podány pouze advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo tzv. akreditovanou osobou.