Client first.

Novela autorského zákona

14.03.2017

Senát minulý týden schválil velkou novelu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Popudem pro vydání novely byla zejména evropská směrnice č. 2014/26/EU. K vydání novely nyní již chybí pouze podpis prezidenta.

Směrnice se týká kolektivní správy autorského práva a udělováním licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

Novela zpřesňuje a zpřísňuje požadavky na výkon činnosti kolektivního správce (tzv. ochranné svazy autorů) a např. též pravidla určování jejich odměn. Kolektivní správci budou muset mít napříště obligatorně právní formu spolku. Nově také přibývá několik skutkových podstat správních deliktů páchaných kolektivními správci.

Pozoruhodnou změnou je také nově zavedená zákonná licence pro užití autorských děl pro účely karikatury a parodie (nový § 38g zákona).

Závěrem ještě zbývá zmínit, že směrnice měla být transponována již téměř před rokem (do 10.04.2016). Znamená to, že subjekty, kterým směrnice přiznává práva, která zatím nebyla promítnuta do autorského zákona, se již za celou tuto dobu mohou svých práv domáhat na základě tzv. přímého účinku směrnice.