Client first.

Nové zákony o znalcích a tlumočnících

12.02.2018

V lednu letošního roku schválila vláda návrhy nových zákonů o znalcích a tlumočnících. Ty mají nahradit stávající zastaralou úpravu obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb. Konkrétně byly poslanecké sněmovně předloženy: návrh nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (sněmovní tisk č. 72), návrh nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (sněmovní tisk č. 73) a navíc i návrh souvisejícího zákona měnícího ostatní dotčené předpisy (sněmovní tisk č. 74).

Zásadní novotou nové úpravy má být to, že znalci na straně jedné a tlumočníci na straně druhé budou upraveni ve dvou samostatných zákonech, nikoliv společně. Zákony budou oproti dnešní úpravě propracovanější, a to zejména co do podmínek výkonu těchto specifických justičních profesí, jejich kontroly, ale i odměňování. Na zápis do seznamu znalců i tlumočníků bude nově zákon zakládat právní nárok. To znamená, že po splnění kvalifikačních předpokladů daný žadatel bude muset být zapsán bez ohledu „zaplněnost“ oboru, což v současné době neplatí.

Během mnohaleté diskuse o nové zákonné úpravě znalců a tlumočníků se uvažovalo o zřízení profesních komor obou profesí, které by převzaly výkon veřejné správy dané oblasti. K tomu ale nakonec nedošlo, neboť správu (a dozor) znalců a tlumočníků mají dle vládního návrhu nadále vykonávat státní orgány – předsedové krajských soudů a Ministerstvo spravedlnosti.