Client first.

Nová úprava spotřebitelských úvěrů

20.09.2016

Ve sbírce zákonů byl v nedávné době publikován zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 01.12.2016 a nahradí stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Cílem nové úpravy spotřebitelských úvěrů je posílení postavení spotřebitelů na finančním trhu a naopak zvýšení odpovědnosti poskytovatelů úvěrů. Současně dochází ke sjednocení právní úpravy úvěrů poskytovaných spotřebitelům, kdy se daný zákon požije i v případě úvěrů na bydlení (hypotečních úvěrů).

Mezi významné novinky patří například tzv. „doba na rozmyšlenou“, kdy předkládá-li poskytovatel úvěru spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí poskytovatel tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Pozdní splácení úvěru bude možné sankcionovat maximálně do výše 50 % celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však do výše 200.000,- Kč. Dále zákon například rozšiřuje možnosti, kdy může být hypoteční úvěr splacen předčasně.

Nový zákon klade vyšší nároky i na odbornost poskytovatelů úvěrů. Kontrola poskytovatelů úvěrů bude nově spadat pod Českou národní banku, která bude také vydávat příslušné licence (dosud stačilo živnostenské oprávnění).