Client first.

Nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů

07.02.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15.05.2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech, o jehož vydání jsme Vás v minulosti informovali (http://www.baroch-sobota.cz/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu), již vstoupilo v účinnost (dne 18.01.2017).

Jak již samotný název nařízení napovídá, smyslem nařízení je usnadnit vymáhání peněžitých pohledávek vzniklých z občanských a obchodních vztahů v přeshraničních případech v rámci EU. Tohoto má být přitom dosaženo prostřednictvím institutu evropského příkazu k obstavení účtů.

Významnou výhodou pro věřitele je skutečnost, že dlužník se řízení o vydání příkazu k obstavení účtu neúčastní a je o něm informován až zpětně. Dlužník tak nemá možnost své finanční prostředky přesunout, ukrýt či utratit.

Nařízení ovšem upravuje i ochranná opatření ve prospěch dlužníka proti možnému zneužití příkazu k obstavení účtu ze strany věřitele, když stanoví případy, ve kterých je věřitel povinen složit jistotu. Kromě toho věřitel odpovídá dlužníkovi za škodu, která dlužníkovi vznikla vydáním příkazu k obstavení účtů z důvodu pochybení na straně věřitele.