Client first.

Nařízení o dědictví

06.01.2015

Evropský parlament a Rada vydaly dne 04.07.2012 nařízení č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (dále jen „nařízení o dědictví“). Toto nařízení se použije na dědictví osob, které zemřou 17.08.2015 nebo později.

Nařízení o dědictví se vztahuje na dědění majetku zemřelých osob s mezinárodním prvkem, a to za účelem umožnit jednotlivcům účinněji a rychleji spravovat svá dědictví.

K tomuto má napomoci především zavedení nového dědického institutu – evropského dědického osvědčení. Smyslem zavedení tohoto institutu je usnadnit dědicům, odkazovníkům, správcům dědictví a vykonavatelům závětí prokázání svého statutu, práva nebo pravomoci v jiném členském státě.

Toto nařízení se nevztahuje na Velkou Británii, Irsko a Dánsko.