Client first.

Nabytí od nevlastníka do 31.12.2013

27.09.2016

Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí (sp. zn. 30 Cdo 2659/2016), kterým potvrdil obrat ve své dosavadní judikatuře v otázce nabytí od nevlastníka dle úpravy platné před novým občanským zákoníkem.

Nejvyšší soud bude napříště považovat nabytí od nevlastníka za možné, pokud byl nabyvatel v dobré víře, že věc nabývá od vlastníka skutečného. Toto pravidlo dopadá zejména na situace, kdy došlo k nabytí nemovitosti od osoby, která byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, avšak z nějakého důvodu (např. podvod) skutečným vlastníkem není.

Nejvyšší soud tak přehodnotil svůj dosavadní názor a přijal rozhodovací praxi Ústavního soudu. Nejvyšší soud přitom současně konstatuje, že normou aplikovanou v tomto případě obecnými soudy musí být právě sama judikatura ústavního soudu (zejména nález sp. zn. I.ÚS 2219/2012).