Client first.

Lepší dobytnost pohledávek SVJ

14.11.2017

Dne 1. prosince 2017 nabyde účinnosti novela občanského soudního řádu, insolvenčního zákona a zákona o veřejných dražbách, která má za cíl výrazně zvýšit šance SVJ na vymožení pohledávek od dlužících vlastníků, jejichž jednotka je v rámci exekuce, insolvence či dražby prodávána.

Změna, kterou zavádí zákon č. 291/2017 Sb., spočívá zejména v tom, že v rámci exekučních dražeb jednotek je zavedena nová věřitelská skupina pro SVJ (resp. obecně osoby odpovědné za správu domu), která je zařazena před pohledávky z hypotečních úvěrů i všech zajištěných věřitelů. Toto upřednostnění SVJ před všemi ostatními věřiteli je však omezeno jen na desetinu výtěžku prodeje. 

Upřednostnění se však týká jen pohledávek, které SVJ již zažalovalo u soudu. SVJ musí navíc pohledávky aktivně přihlásit do exekuce nejpozději do zahájení dražebního jednání. Pohledávky, které nebyly žalovány, nelze vůbec přihlásit. Přihlášce však není na překážku, pokud o žalobě zatím nebylo rozhodnuto.

V případě insolvence bude postup obdobný, ovšem s tím, že stačí přihlásit pohledávku SVJ do insolvence, aniž by bylo podstatné, zda byla žalována. Rovněž v insolvenčním řízení bude SVJ uspokojováno z výtěžku zpeněžení jednotky přednostně, ovšem jen v rozsahu jeho jedné desetiny.