Client first.

Fond oprav SVJ

20.06.2017

Nejvyšší soud vydal v nedávné době usnesení ze dne 15.03.2017, sp. zn.  26 Cdo 4567/2016. V něm se vyjádřil k otázce soudního přezkoumávání rozhodnutí, která přijalo shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Dle § 1209 občanského zákoníku může přehlasovaný vlastník navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl, „je-li pro to důležitý důvod“. Tímto „důležitým důvodem“ je dle Nejvyššího soudu třeba rozumět totéž, co starý zákon o vlastnictví bytů označoval jako „důležitá záležitost“. Jedná se dle soudu o takovou situaci, kdy dotčeným usnesením bylo rozhodnuto o záležitosti, která přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití.

Nejvyšší soud se ve výše uvedeném rozhodnutí zabýval praktickou otázkou, zda navýšení příspěvků do fondu oprav je, či není dostatečně důležité, aby se jeho přezkumem mohl zabývat soud. Odpověď zní, že nikoliv. Znamená to, že v případě usnesení o navýšení příspěvků do fondu oprav se přehlasovaný vlastník nemůže obrátit na soud. Výjimkou by byla jen situace, kdy by navýšení bylo extrémní.